Bitumenske Trake

  • Home
  • /
  • Bitumenske Trake
Bitumenske Trake - image bitumenske_trake-300x207 on https://digipsmak.rs
Postavlja se na površine koje treba zaštiti od prodiranja vode: Krovovi- zaštita cementnih krovova, zaštita drvenih krovova, čak i sa strmim nagibom; zaštita ventiliranih metalnih krovova Betoni – idealno za hidroizolaciju betonskih, zidanih i drvenih površina gde radne temperature neće premašivati 54° C. koristi sa proizvodom bitumenski primer.
U ponudi imamo visokokvalitetne membrane i trake pogodne za sve namene. Svi proizvodi poseduju tehničke listove i ateste, kao i ostalu potrebnu projektnu dokumentaciju.
0