Geotekstil

Geotekstil

GEOTEKSTIL

Geotekstil se kao čedo geosintetike pojavljuje u poslednje tri decenije i munjevitom brzinom se dokazuje na mnogim zahtevnim projektima kako kod niskogradnje tako i kod visokogradnje, nezavisno od konfiguracije tla i težine projektnog zadatka.

Činjenica koja je izuzetno zanimljiva, a sa druge strane, ne tako poznata je da je upravo geotekstil ustvari izumljen još u antičkom periodu i čak je i tada savršeno služio svrsi. Istoj onoj svrsi koju smo mu i danas namenili. U doba egipatskih faraona i rimskog cara, geotekstil aktivno se koristi za jačanje drumova, struktura i puteva. Uostalom, čak i tada, ljudi su otkrili jedinstveno svojstvo u ovom materijalu – opasno je otporan na vodu.

Geotekstil je neverovatno brzo i lako, zahvaljujući svim svojim atributima, opet postao mirođija svake odgovorne gradnje i dobro urađenog posla, bilo na čvrstom ili mekom tlu, u ravnici ili planinskom predelu, pored okeana ili reke, nebitno da li gradite mostove, tunele, obaloutvrde, puteve, veštačka jezera, skladišta otpada ili otpadnih voda. Naši moderni geotekstili imaju svoje jedinstvene odlike, jedno od posebno zanimljivih i bitnih je trajnost! Sa jedne strane nema negativnih uticaja na okolinu ali tako, sa druge strane, nijedan hemijski ili biološki činioc neće uticati na trajnost ovog materijala.  Budući da je obično položen u zemlju, uopšte se ne morate brinuti da će ga oštetiti korenje biljaka, insekti ili glodari. Isto tako, geotekstili su otporni na truljenje, plesan i kiseline.

Netkani GeotekstilU današnje vreme, bez geotekstila je nemoguće postići zadovoljavajući kvalitet gradnje i sa specijalnim akcentom na osnovnom nivou održivog razvoja, ukoliko želimo da budućim generacijama ostavimo pouzdanu infrastrukturu, očuvane resurse i zdraviju životnu sredinu. Takođe, od krucijalne važnosti je da tokom njegove proizvodnje nema štetnih ispuštanja u okolinu, proces njegovog nastanka je apsolutno bezbedan kako po okolinu tako i po ljudsko zdravlje, jer pripada ekološki prihvatljivim proizvodima.

Geotekstil, materijal male težine, visoke vlačne čvrstoće, dobre propusnosti, zadovoljava sve potrebe u pogledu otpornosti na hemijske uticaje, otpornosti na visoke ali i niske temperature (od -60 ° C do + 100 ° C) , antifriza, otpornosti na starenje i otpornosti na koroziju, kao i postojanost na UV svetlost i garantuje dobra mehanička i hidraulička svojstva. Geotekstil je jednostavan za rukovanje i ugradnju, čak i u zimskim uslovima. Ne stvara probleme pri transportu i moguć je veliki izbor gramatura, kao i izrada po specijalnim zahtevima projekata .

Netkani geotekstil je prvi tip materijala iz tekstilne industrije koji je korišćen za geosintetički inženjering i još uvek je najzastupljeniji u ovoj oblasti.  Proizveden od poliesterskih vlakana koja se obrađuju i vezuju mehanički (spojeni probijanjem iglama – needle-punched) ili termički (heat-bonded); u zavisnosti od dužine vlakana služi kao zaštitni/razdvajajući sloj u građevinarstvu. Njegova trodimenzionalna struktura vlakana stvara brojne rupice slične lavirintu – pore koje vrlo liče na strukturu zemlje i njene hidraulične karakteristike. Apsolutnu dominaciju u građevinarstvu, geotekstilu omogućavaju sledeća svojstva:

  • Elastičnost – materijal je otporan na stres i može izvesti funkciju pojačanja;
  • Izduženje pri prekidu (do 45%); otpornost na kidanje i probijanje;
  • Sposobnost filtriranja – pore materijala nisu natezane ili začepljene česticama tla;
  • Ultraljubičasto zračenje, praktično se ne raspada, obzirom da je ekološki prihvatljiv materijal.

Geotekstil, svestrani materijal se upotrebljava za brojne funkcije: jedno- ili višeslojne filtere od geotekstila, kompozite punjene sitnim peskom, kontejnere ili cevi sa sitnim peskom i kao zaštita pre drenaže. Netkani geotekstil i kompoziti punjeni sitnim peskom deluju kao separatori i filteri u hidromehanici i na primer mogu poslužiti za građenje nasipa, zaštitu i saniranje korita kanala kao i kod radova na obali. Cevi od geotekstila su u upotrebi kao zaštita u lučkim zalivima; kontejneri od geotekstila uspešno se upotrebljavaju kao zaštita rečnih i morskih padina. Geotekstil ima visoku propusnost vode, zadržava zemlju i dopušta rast korena tako da se zaštitne strukture padina nenametljivo udružuju sa prirodnom okolinom. Takođe, geotekstil omogućuje zaštitu od rušenja zidova kod vodenih puteva, oko stubova i uzdužnih te poprečnih hidrauličnih struktura. Pri niskogradnji se upotrebljava kao podloga kod zemljanih radova, pri gradnji puteva, parkirališta, tunela i drugih objekata niskogradnje. Geotekstil je tu u ulozi jačanja terena, odvajanja ili filtracije zemlje, dreniranja ili zaštite. Geotekstil je više nego prisutan i u visokogradnji, a koristi se za utvrđivanje terena, odnosno zaštitu podloge od erozije i odvajanja ili filtriranja slojeva tla. Njime se takođe vrši drenaža, zaštita hidroizolacije, može se podlagati pod laminatne podove ili njime jednostavno štitimo podove.

Dakle, konkretno navedeno, osnovne funkcije ovog genijalnog izuma su: separacija, filtriracija, drenaža, ojačanje i još po nešto. Da dodatno pojasnimo!

Kada kažemo separacija, to znači da geotekstil služi da bukvalno razdvoji dva sloja zemlje koji imaju različitu granulaciju. Npr. Može se koristiti da spreči materijal kolovoza da prodre u mekani podsloj puta i na taj način se održava projektovana debljina kolovoza. Separator takođe sprečava da se fine čestice podsloja puta podignu u osnovni propusni zrnasti sloj kolovoza.

Što se tiče filtracije, geotekstil sprečava finu migraciju čestica zemlje u drenažni sloj ili geocev. Takođe, koristi se ispod kamenog nasipa kod rečnih obala kako bi sprečila eroziju zemlje.

Geotekstil vrlo dobro ume da služi kao odvod koji sprovodi tok vode kroz manje propustljivo zemljište. Recimo, služi da raspe pritisak vode na osnovu nasipa kolovoza. Geotekstilom se pravi ojačavajući sloj u zemljištu kojim se poboljšava čvrstoća i deformabilnost zemljišta. Ojačanje zemljišta omogućava da se izgrade nasipi i preko meke i slabo nosive podloge ili da se kosina nasipa izgradi pod strmim uglom što se ne bi moglo uraditi kod neojačanog zemljišta. Geomreže mogu da se koriste i da bi se premostile šupljine koje se mogu pojaviti ispod nosećeg sloja kod puteva i železnica kao i kod pokrivnog sloja kod deponija.

Geosintetika se koristi i kao nepropusna barijera za tečnosti i gasove, ali i uspešno i umešno sprečava eroziju tla izazvanu uticajem padavina i oticanjem površinskih voda.

Procenjujući sve prednosti ovog materijala i sagledavajući ih sa svih strana, sigurno shvatate da geotekstili trebaju biti i u vašem domu (možda stakleniku) i sigurno će pronaći najširu primenu u bilo kom području. (Zanimljivo, netkani geotekstil uveliko dobija na popularnosti čak i u stvaranju zelenih krovova i pejzažnoj arhitekturi). Zbog visokog kvaliteta i nepretencioznosti ovog materijala, geotekstil zauzima stabilan položaj u građevinskim radovima različitih smerova.

0