PVC

PVC [polyvinil chloride] membrana je izrađena od izmenjenog polivinil hlorida, koji je homogen materijal i kao takav nije podložan starenju. Karakteristike za ovaj materijal su otpornost na atmosferske uticaje i UV zračenje, elastičnost i dugotrajnost, kao i zadovoljavanje protipožarnih normi. Membrana se mehanički pričvršćuje za podlogu. Membrana zadržava visoku elastičnost na niskim temperaturama što omogućava njenu primenu u svim vremenskim uslovima. Ima odlična protivpožarna svojstva. Spaja se vrelim vazduhom.

0